• Ngoại động từ

  Giữ; canh giữ
  Garder un passage
  canh giữ một lối đi
  Garder le double d'un acte
  giữ bản sao một văn bản
  Garder un employé
  giữ một người làm công lại
  Il est des fruits qu'on ne peut garder longtemps
  có những thứ quả giữ không được lâu
  Garder un secret
  giữ một điều bí mật
  Garder son rang
  giữ đúng cương vị của mình
  Garder ses habitudes
  giữ thói quen
  Garder une place pour un ami
  giữ một chỗ cho bạn
  Garder le silence
  giữ im lặng, không nói
  Trông coi, chăn (giữ), bảo vệ
  Garder un enfant
  trông coi một em bé
  Garder des moutons
  chăn cừu
  Dieu vous garde
  Chúa phù hộ cho anh!
  Không bỏ, không rời
  Garder son chapeau
  không bỏ mũ ra

  Phản nghĩa Abandonner, céder, changer, congédier, détruire, donner, enlever, gâter, laisser, rendre, renoncer. Débarrasser, ( se débarrasser), défaire, ( se défaire). Négliger, oublier, perdre. Révéler. Enfreindre

  Chasse gardée khu vực săn bắn dành riêng việc không nên dính vào; người phụ nữ không nên đụng đến
  garder à vue
  giám sát ngay trước mắt
  garder le mulet
  (thân mật) đứng chờ lâu ở cửa
  garder les balles garder les manteaux
  (thân mật) ngồi không (trong khi người khác vui chơi)
  garder une dent contre quelqu'un dent
  dent
  garder une poire pour la soif
  để dành phòng lúc cần đến
  ne pouvoir rien garder
  (thân mật) nôn ra hết, mửa ra hết
  nous n'avons pas gardé les cochons ensemble
  không có lý gì anh lại nhờn với tôi như thế
  toute proportion gardée toutes proportions gardées
  có chú ý đến mọi sự khác nhau (khi so sánh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X