• Danh từ giống đực

  Mồi
  Les appâts pour la pêche
  mồi câu
  Mettre l'appât à l'hameçon
  móc mồi vào lưỡi câu
  Poisson qui mord à l'appât
  cá đớp mồi
  L'appât de la richesse
  mồi phú quý

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X