• Tính từ

  Thấy rõ, rõ ràng, hiển nhiên
  Preuve apparente
  chứng cớ hiển nhiên
  Dangers apparents et dangers latents
  nguy cơ hiển nhiên và nguy cơ ngấm ngầm

  Phản nghĩa Caché, invisible, latent

  Bề ngoài
  Apparente imbécilité
  sự ngốc nghếch bề ngoài

  Phản nghĩa Effectif, réel, véritable, vrai

  (vật lý) học, thiên (văn học) biểu kiến
  Mouvement apparent du soleil
  chuyển động biểu kiến của mặt trời
  (từ cũ, nghĩa cũ) to, quan trọng
  Personnage apparent
  nhân vật quan trọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X