• Danh từ giống cái

  Chứng cứ, bằng chứng
  Faute de preuve
  không có bằng chứng
  Điều chứng tỏ, dấu hiệu
  Preuve d'affection
  dấu hiệu quyến luyến
  Sự thử
  Preuve d'un calcul
  sự thử một con tính
  à preuve à
  (thân mật) với chứng cứ là
  démontrer preuve en main
  chứng minh có bằng chứng cụ thể
  faire preuve de
  tỏ ra
  faire ses preuves
  �� chứng minh khả năng của mình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X