• Tính từ

  Có thể áp dụng, có thể ứng dụng; có thể thi hành
  Cette loi n'est pas applicable aux étrangers
  luật này không áp dụng cho người nước ngoài
  (toán học) trải được
  Surface applicable
  mặt trải được
  Phản nghĩa Inapplicable

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X