• Danh từ giống cái

  Sự áp vào, sự đặt vào, sự dán vào, sự đóng vào
  Apposition des scellés
  sự niêm phong
  (ngôn ngữ học) đồng vị ngữ
  Mot mis en apposition
  từ dùng làm đồng vị ngữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X