• Tính từ

  Phỏng chừng, gần đúng, xấp xỉ
  Calcul approximatif
  (toán học) tính xấp xỉ

  Phản nghĩa Précis, rigoureux

  Không xác định, mơ hồ
  Avoir une connaissance approximative de qqch
  hiểu biết điều gì một cách loáng thoáng
  Phản nghĩa Déterminé, exact

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X