• Danh từ giống cái

  Xương cá
  Grande arête
  cột sống của con cá
  S'étrangler avec une arête
  bị mắc xương cá ở họng
  (thực vật học) râu ngọn
  Cạnh, sống
  Les arêtes d'un cube
  cạnh của khối lập phương
  L'arête du nez
  sống mũi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X