• Tính từ

  Gay go, trắc trở
  Chemin ardu
  con đường trắc trở
  Travail ardu
  công việc gay go
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) hiểm trở; dốc đứng
  Un roc ardu
  mỏm đá dốc đứng
  Phản nghĩa Abordable, accessible, aisé, facile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X