• Danh từ giống đực

  Đường
  Chemin sinueux
  đường khúc khuỷu
  Chemin forestier
  đường rừng
  Demander son chemin
  hỏi đường
  Le chemin de la vie
  đường đời
  aller son chemin aller son droit chemin
  đi con đường của mình, không nao núng
  aller son petit bonhomme de chemin bonhomme
  bonhomme
  chemin creux
  đường hai bên có bờ; đường hai bên có rào
  chemin des écoliers
  đường dài nhất
  chemin du paradis
  đường hiểm hóc, đường khó khăn
  chemin de velours
  đường trơn tru, đường dễ dàng
  chemin faisant en chemin
  đang đi giữa đường
  être aller toujours par voies et par chemins
  luôn luôn đi nơi này nơi nọ
  être dans le bon chemin
  đi đúng đường
  être en bon chemin
  trên con đường thành công
  être se metrre sur le chemin de quelqu'un
  cản bước đường của ai
  être vieux comme les chemins
  cũ lắm; già lắm rồi
  faire du chemin
  tiến tới, phát triển
  faire la moitié du chemin
  làm lành, nhượng bộ
  faire son chemin faire
  faire
  faire voir du chemin
  gây khó khăn
  ne pas aller par trente six chemins
  đi thẳng đến đích, không đi quanh co
  ne pas s'arrêter en si beau chemin
  không ngừng trên đường thắng lợi
  ouvrir le chemin montrer le chemin
  mở đường, làm gương
  passer son chemin
  không dừng lại, không chú ý đến việc khác
  s'arrêter à mi-chemin
  nửa chừng bỏ việc
  suivre le bon chemin
  cứ phải mà làm
  suivre les chemins battus battu
  battu
  tous les chemins mènent à Rome
  đường nào cũng đến đích, cách nào cũng đưa đến kết quả
  trouver des pierres en son chemin
  gặp khó khăn giữa đường
  trouver quelqu'un sur son chemin trouver
  trouver
  voleur de grand chemin
  kẻ cướp đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X