• Danh từ giống đực

  Sự đình chiến
  Conclure un armistice signer un armistice
  ký hiệp ước đình chiến
  Armistice qui suit un cessez-le-feu
  hiệp ước đình chiến tiếp theo sự ngưng bắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X