• Danh từ giống đực

  Sự khổ tâm mà rời bỏ; nỗi đau lòng (phải chia ly; phải hy sinh cái gì)
  Quitter avec arrachement
  đau lòng mà bỏ đi
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự nhổ, sự giật đứt
  Arrachement d'une dent
  sự nhổ răng
  Arrachement ligamentaire
  (y học) sự giật đứt dây chằng
  Phản nghĩa Plantation, implantation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X