• Ngoại động từ

  Rời, bỏ, lìa
  Quitter son pays
  rời nước
  Quitter ses mauvaises habitudes
  bỏ thói xấu
  Từ biệt
  Quitter ses amis
  từ biệt bè bạn
  (từ cũ, nghĩa cũ) tha cho, miễn cho
  Je vous quitte du reste
  tôi miễn cho anh khỏi phải trả chỗ còn lại
  ne pas quitter des yeux
  theo dõi không rời
  quitter la partie
  bỏ cuộc, chịu thua
  quitter la vie
  chết
  quitter le lit
  mới ốm dậy
  quitter le monde monde
  monde
  quitter le trône
  thoái vị
  quitter prise
  buông lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X