• Tính từ

  Có khớp, có đốt, có khúc
  Tige articulée
  thân cây có đốt
  (ngôn ngữ học) cấu âm
  Paroles bien articulées
  lời nói cấu âm rõ ràng
  Langage articulé
  ngôn ngữ cấu âm

  Danh từ giống đực

  (Articulé dentaire) (y học) khớp nhai
  (số nhiều) như arthropodes

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X