• Tính từ giống cái

  Xem ascensionnel
  Force ascensionnelle d'un avion
  sức bay lên của máy bay
  Vitesse ascensionnelle d'un avion
  tốc độ lên của máy bay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X