• Danh từ giống đực

  Máy bay, phi cơ
  Avion à réaction
  máy bay phản lực
  Avion supersonique
  máy bay siêu âm
  Avion de chasse d'abordage d'attaque
  máy bay khu trục
  Avion d'acrobatie
  máy bay biểu diễn (nhào lộn)
  Avion amphibie
  máy bay đậu nước, thuỷ phi cơ
  Avion de course
  máy bay đua
  Avion à décollage et atterrissage vertical
  máy bay lên và xuống thẳng
  Avion d'entra†nement
  máy bay tập luyện
  Avion d'essai
  máy bay thử nghiệm
  Avion à ailes repliables
  máy bay cánh gập được
  Avion à double fuselage
  máy bay hai thân
  Avion de guidage
  máy bay dẫn đường
  Avion postal
  máy bay bưu điện
  Avion multiréacteur
  máy bay nhiều động cơ phản lực
  Avion multipropulseur
  máy bay nhiều động cơ đẩy
  Avion radioguidé
  máy bay điều khiển bằng vô tuyến
  Avion de sport
  máy bay thể thao
  Avion topographique
  máy bay đo vẽ địa hình
  Avion de transport
  máy bay vận tải
  Avion de lutte contre les incendies
  máy bay chữa cháy
  Avion sanitaire
  máy bay của quân y
  Avion de bombardement
  máy bay bỏ bom, oanh tạc cơ
  Avion de reconnaissance
  máy bay thám thính, máy bay do thám
  Abattre un avion ennemi
  bắn hạ một chiếc máy bay địch
  Défense contre avions D.C.A.
  phòng không
  Détournement d'avion
  sự cướp máy bay, sự không tặc
  Voyager en avion
  đi du lịch bằng máy bay
  L'avion décolle prend de l'altitude pique atterrit
  máy bay cất cánh/lên cao/bổ xuống/đáp xuống
  Tu prends l'avion ou le train
  bạn đi máy bay, hay xe lửa?
  Lettre par avion
  thư chuyển bằng máy bay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X