• Danh từ giống cái

  Sự hít vào
  Aspiration et expiration
  sự hít vào và thở ra
  Sự hút (vào)
  (ngôn ngữ học) tiếng hơi
  Khát vọng, nguyện vọng
  Avoir de nobles aspirations
  có những khát vọng cao cả
  Cela répond à mes aspirations
  điều đó đáp ứng nguyện vọng của tôi
  Les aspirations de la jeunesse
  khát vọng của tuổi trẻ
  Phản nghĩa Aversion, dégo‰t. Expiration, refoulement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X