• Danh từ giống đực

  Sự ghép, sự lắp ráp
  Assemblage d'une automobile
  sự lắp ráp xe ô tô
  Tập hợp
  Un assemblage de peuples divers
  một tập hợp nhiều dân tộc khác nhau
  Un cahier est un assemblage de feuilles
  quyển tập là một tập hợp gồm nhiều tờ giấy
  langage d'assemblage
  (tin học) hợp ngữ
  Phản nghĩa Disjonction, séparation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X