• Danh từ giống cái

  Sự kết hợp
  Association de couleurs
  sự kết hợp màu sắc
  Hội, hiệp hội
  Adhérer à une association
  gia nhập một hội
  Former une association professionnelle
  lập một hiệp hội nghề nghiệp
  Les statuts d'une association
  điều lệ của một hiệp hội
  Le bureau le président et le trésorier d'une association
  văn phòng, chủ tịch và thủ quỹ của một hiệp hội
  (sinh vật học) quần hợp
  Association végétale
  quần hợp thực vật
  (triết học) liên tưởng
  (toán học) sự liên đới; sự kết hợp
  Phản nghĩa Autonomie, isolement. Désunion, dissociation, dissolution, division, rupture, scission

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X