• Nội động từ

  Dính chặt vào
  Adhérer à la peau
  dính chặt vào da
  Des pneus qui adhèrent bien à la route
  bánh xe bám chặt vào mặt đường
  Tán thành, tán đồng
  Adhérer à une doctrine
  tán thành một học thuyết
  J'adhère à votre opinion
  tôi tán thành ý kiến của anh
  Gia nhập
  Adhérer à un parti
  gia nhập một đảng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X