• Ngoại động từ

  Hình thành, thành lập, cấu tạo, tạo thành
  Former une société
  thành lập một hội
  Former les temps d'un verbe
  cấu tạo các thời của một động từ
  Lettres formant un mot
  các con chữ tạo thành một từ
  La route forme une série de courbes
  con đường tạo thành một loại chỗ vòng
  Đào tạo, rèn luyện, huấn luyện
  Former des cadres
  đào tạo cán bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X