• Ngoại động từ

  Ghép, phối hợp
  Assortir des convives
  ghép khách ăn
  Assortir des couleurs
  phối hợp màu sắc

  Phản nghĩa Désassortir

  (từ hiếm, nghĩa hiếm) cung cấp hàng cho
  Assortir un magasin
  cung cấp hàng cho cửa hàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X