• Danh từ giống cái

  Sự gây tổn hại, sự làm tổn thương, sự phạm đến; điều tổn hại, điều tổn thương
  Porter atteinte à l'honneur de quelqu'un
  làm tổn thương đến danh dự của ai
  Tác động (của bệnh)
  (từ cũ, nghĩa cũ) cú đánh trúng, vết thương
  Atteinte mortelle
  vết tử thương
  hors d'atteinte
  không với tới, không phạm đến được, an toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X