• Ngoại động từ

  Mang, vác, cầm; đội; ẵm...
  Porter un paquet sur ses épaules
  vác một bọc trên vai
  Porter dans son coeur
  mang trong lòng
  Porter une somme
  mang theo một số tiền
  Đem, chuyển, đưa, đặt...
  Porter des denrées au marché
  đem thực phẩm đi chợ
  Porter un verre à ses lèvres
  đưa cốc lên môi
  Porter ses regards
  đưa mắt nhìn
  Porter l'affaire devant le tribunal
  đưa việc ra tòa
  Porter un nom sur la liste
  ghi một tên vào danh sách
  Porter la main à
  đặt tay vào
  Porter un coup de poing
  cho một quả đấm
  Porter un ordre
  chuyển một lệnh
  Porter un jugement
  đưa ra một nhận định
  Mặc, đeo, đội, đi...
  Porter un costume bleu
  mặc bộ quần áo xanh
  Porter une cravate
  đeo ca vát
  Porter un chapeau
  đội mũ
  Porter des souliers noirs
  đi giày đen
  Sản xuất
  terre qui porte du blé
  đất sản xuất lúa mì
  Chịu đựng
  Porter son malheur
  chịu đựng nỗi bất hạnh
  Xúi, xui giục
  Porter quelqu'un au mal
  xúi ai làm bậy
  Nội động từ
  Dựa trên, kê trên
  Va phải, đập phải
  Đạt tới
  Có mang
  (hàng hải) hướng về
  Có hiệu lực
  Nói về, bàn về

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X