• Tính từ

  Xác thực; đích thực, chính thức
  Fait authentique
  sự việc xác thực
  Testament authentique
  chúc thư chính thức
  Acte authentique opposé à
  công chứng thư (trái với Tư chứng thư)
  Phản nghĩa Privé. Apocryphe, falsifié. Faux, inauthentique. Douteux. Incertain, irréel. Affecté, conventionnel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X