• Tính từ

  (làm) lóa mắt
  Lumière aveuglante
  ánh sáng lóa mắt
  Làm mù quáng
  Passion aveuglante
  dục vọng làm mù quáng
  (nghĩa bóng) rõ rành rành
  Preuve aveuglante
  chứng cứ rõ rành rành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X