• Danh từ giống cái

  Dục vọng
  Passion aveugle
  dục vọng mù quáng
  Tình yêu tha thiết
  Déclarer sa passion
  tỏ tình yêu tha thiết
  Sự ham mê, sự say đắm, điều ham mê
  Passion de l'étude
  sự ham mê học tập
  Sự nóng nảy
  Agir dans la passion
  hành động trong khi nóng nảy
  Nhiệt huyết
  Oeuvre pleine de passion
  tác phẩm đầy nhiệt huyết
  Thiên kiến
  Juger sans passion
  xét đoán không thiên kiến
  (tôn giáo) nỗi khổ hình của chúa Giê-xu
  Phản nghĩa Calme, détachement; lucidité. Raison

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X