• Ngoại động từ

  Quét
  Balayer la maison
  quét nhà
  Quét sạch, cuốn đi
  Balayer les soucis
  quét sạch ưu sầu
  Le vent balaie les nuages
  gió cuốn mây đi
  (thân mật) thải, đuổi
  Balayer le personnel
  thải nhân viên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X