• Danh từ giống đực

  Gió
  Vent du sud
  gió nam
  Vent alizé
  gió mậu dịch
  Vent d'avalanche
  gió do tuyết lở
  Vent contraire
  gió ngược
  Vent tourbillonnant
  gió xoáy
  Vent cyclonique
  gió xoáy thuận
  Vent anticyclonique
  gió xoáy nghịch
  Vent anabatique
  gió thổi lên
  Vent catabatique vent descendant
  gió thổi xuống
  Vent isallobarique
  gió đẳng biến áp
  Vent orographique
  gió địa hình
  Vent traversier vent latéral
  gió bên sườn, gió ngang
  Vent synoptique
  gió dự báo (thời tiết)
  Vent dépressionnaire
  gió áp thấp
  Vent ionosphérique
  gió tầng ion
  Vent desséchant
  gió khô nóng
  Vent contraire
  gió ngược
  Vent fort vent violent
  gió mạnh
  Vent léger
  gió nhẹ
  Vent de mer
  gió biển
  Vent modéré
  gió vừa phải
  Vent de mousson
  gió mùa
  Vent à rafales
  gió giật, cuồng phong
  Vent de tempête
  gió bão
  Vent de sable
  gió cát
  Vent frais
  gió mát
  Vent du large
  gió biển khơi
  Vent de foehn
  gió fơn
  Flotter au vent
  phấp phới trước gió
  Hơi (trong bụng)
  Lâcher un vent
  đánh rắm
  Phương
  Les quatre vents
  bốn phương
  Luồng
  Un vent d'optimisme
  một luồng lạc quan
  Chuyện hão, chuyện hư ảo
  La vanité et l'orgueil ne sont que du vent
  kiêu căng và kiêu ngạo chỉ là chuyện hư ảo
  Lời hứa hão
  Ce n'est que du vent
  chỉ là lời hứa hão
  (săn bắn) mùi hơi (con thú)
  ( số nhiều, âm nhạc) kèn sáo (cũng instruments à vent)
  aller comme le vent
  đi nhanh như gió
  aller selon le vent
  (nghĩa bóng) tùy thời
  autant en emporte le vent emporter
  emporter
  avoir bon vent
  thuận buồm xuôi gió
  avoir vent de quelque chose
  phong thanh việc gì, nghe đồn việc gì
  du vent!
  (thông tục) bước đi!
  en plein vent
  giữa gió, lộng gió, giữa trời
  Dormir en plein vent
  �� ngủ giữa trời
  être dans le vent
  đúng hướng thời trang
  être logé aux quatre vents
  ở nhà trống trải
  être vent dessus vent dedans
  (thân mật) say chếnh choáng
  instruments à vent
  (âm nhạc) kèn sáo
  le nez au vent
  ngẩng nhìn ngơ ngác
  n'avoir ni vent ni nouvelle
  không tăm hơi gì, không tin tức gì
  porter le nez au vent
  ngẩng đầu lên (ngựa)
  prendre du vent
  hả đi, chua ra (rượu)
  quel bon vent vous amène
  ngọn gió nào đã đưa anh đến thế?
  regarder de quel côté vient le vent
  tùy cơ mà xử sự
  rose des vents rose
  rose
  serrer le vent pincer le vent
  (hàng hải) theo sát chiều gió
  tourner à tout vent tourner à tous les vents tourner
  tourner
  vendre du vent et de la fumée
  hứa hươu hứa vượn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X