• Danh từ giống đực

  Thùng
  Mettre en baril
  bỏ vào thùng
  Un baril de poissons
  một thùng cá
  Đồng âm Barye

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X