• Danh từ giống cái

  Luồng
  Bouffée de vent
  luồng gió
  Hơi (từ trong miệng)
  Bouffée de vin
  hơi rượu
  Cơn bừng, cơn
  Bouffée de fièvre
  cơn sốt
  bouffée de chaleur
  (y học) cơn bừng, cơn bốc hỏa
  par bouffées
  từng cơn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X