• Phó từ

  Theo lối tư sản
  Vivre bourgeoisement
  sống theo lối tư sản
  occuper bourgeoisement un local
  (luật học, pháp lý) dùng một ngôi nhà làm nhà ở mà không dùng vào việc kinh doanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X