• Danh từ giống đực

  Sự mắc, sự nối
  Le branchement [[dune]] sonnerie électrique sur le courant de la ville
  sự mắc một chuông điện vào đường dây thành phố
  Ống nhánh; đường nhánh
  Branchement [[deau]]
  ống nhánh dẫn nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X