• Danh từ giống đực

  Sự lắc
  Le branle d'une cloche
  sự lắc chuông
  Sự thúc cho chuyển động, sự thúc
  Mettre en branle
  cho chuyển động
  Se mettre en branle
  chuyển động; hoạt động
  (kỹ thuật) hàm êtô
  (từ cũ, nghĩa cũ) điệu vũ brănglơ
  (hàng hải) từ cũ nghĩa cũ cái võng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X