• Ngoại động từ

  Nhào, trộn
  Brasser la pâte
  nhào bột
  Brasser les cartes
  (thân mật) trang bài
  Brasser [[leau]]
  (ngư nghiệp) khuấy đục nước
  ( Brasser la bière) gây hèm rượu bia; làm rượu bia
  Vận dụng (nhiều tiền); giải quyết; làm (nhiều việc)
  (từ cũ, nghĩa cũ) âm mưu
  Brasser un assassinat
  âm mưu một vụ ám sát
  (hàng hải) hướng (sào căng buồm) cho đúng chiều

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X