• Danh từ giống cái

  Bàn chải
  Brosse à dents
  bàn chải răng
  (động vật học) (hàng lông) bàn chải (ở chân ong)
  (hội họa) bút lông cứng
  ( số nhiều)) bụi cây rìa rừng
  cheveux en brosse
  tóc húi cua
  travail fait à la brosse
  việc làm vội cho xong, việc làm qua quít

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X