• Ngoại động từ

  Đối xử thô bạo
  Brusquer quelqu'un
  đối xử thô bạo với ai
  Thúc nhanh
  Brusquer une solution
  thúc nhanh một giải pháp

  Phản nghĩa Ménager; ralentir

  Attaque brusquée cuộc tấn công bất thình lình
  brusquer la fortune
  liều nắm lấy thời cơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X