• Ngoại động từ

  Khắc
  Buriner une planche de bois
  khắc tấm gỗ
  (kỹ thuật) cắt gọt (các chỗ xơ trên mặt kim loại)
  (nghĩa bóng) làm thành vết nhăn sâu
  Les soucis ont buriné son visage
  lo lắng đã làm cho mặt anh ta có vết nhăn sâu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X