• Ngoại động từ

  Làm chồm lên
  Cabrer un cheval
  làm con ngựa chồm lên
  (hàng không) làm ghềnh mũi lên
  Cabrer un avion
  ghềnh mũi máy bay lên
  (nghĩa bóng) làm lồng lên, làm cho chống lại, xui chống lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X