• Tính từ

    Giấu kín, kín, ẩn
    C'est un trésor caché+ ấy là một người có tài ngầm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X