• Danh từ giống đực

  Cái khoá
  Cadenas à combinaisons
  khoá chữ
  mettre un cadenas aux lèvres de quelqu'un
  khoá mồm ai lại (không cho nói)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X