• Danh từ giống đực

  (thực vật học, giải phẫu) đài
  Calice de la fleur
  đài hoa
  calice du rein
  đài thận
  Bình rượu lễ
  boire le calice jusqu'à la lie boire
  boire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X