• Ngoại động từ

  Uống
  Boire de l'eau
  uống nước
  Hút, thấm
  La terre boit l'eau d'arrosage
  đất hút nước tưới
  boire du lait
  thỏa mãn, thích thú
  boire le calice jusqu'à la lie
  chịu đắng cay cho đến cùng
  boire les paroles de quelqu'un
  say sưa nghe ai nói, uống từng lời nói của ai
  boire quelqu'un des yeux
  nhìn ai mòn con mắt
  boire son héritage
  nghiện rượu đến khuynh gia bại sản
  boire son so‰l
  uống say khướt
  boire un bouillon bouillon
  bouillon

  Nội động từ

  Uống rượu
  Aimer à boire
  thích uống rượu
  boire à la grande tasse
  (thân mật) chết đuối
  boire à la santé de quelqu'un
  uống để chúc mừng ai
  boire au succès de quelqu'un
  uống để mừng sự thắng lợi của ai
  boire comme un trou comme une éponge comme un Polonais comme un templier
  uống như hũ chìm
  boire sec sec
  sec
  il est bu
  (thông tục) nó say rồi
  il y a à boire et à manger
  có phần lợi cũng có phần hại

  Danh từ giống đực

  Sự uống
  Après boire
  sau khi đã uống rượu
  Đồ uống
  perdre le boire et le manger
  mất ăn mất ngủ (vì việc gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X