• Danh từ giống đực

  Sông đào, kênh
  Canal de Suez
  kênh Xuy-ê
  canal de télévision
  kênh truyền hình
  Ống
  Canal pour la vapeur
  ống hơi
  canal hépatique
  (giải phẫu) ống gan
  canal médullaire
  (giải phẫu, thực vật học) ống tủy
  (địa chất, địa lý) nhánh (sông); eo (biển)
  par le canal de
  nhờ vào, nhờ sự trung gian của

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X