• Danh từ giống cái

  Dung tích, dung lượng
  Capacité d'une bouteille
  dung tích của chai
  Capacité vitale
  (sinh vật học) dung tích sống
  Capacité en balles
  (hàng hải) dung lượng chở hàng (của tàu thủy)
  Capacité d'information
  dung lượng thông tin
  Capacité propre/capacité spécifique
  dung tích riêng
  Capacité massique
  dung lượng riêng
  Capacité calorifique/capacité thermique
  nhiệt dung
  Khả năng, năng lực
  Capacité professionnelle
  khả năng nghiệp vụ
  Capacité de décharge
  khả năng phóng điện
  Capacité d'échange ionique
  khả năng trao đổi ion
  Capacité d'absorption
  khả năng hấp thu
  (luật học, pháp lý) quyền (về mặt pháp lý)
  Capacité de jouissance
  quyền được hưởng
  (điện học) điện dung, tích lượng (của ắc quy)
  capacité en droit
  chứng chỉ luật học (cấp cho những sinh viên không có bằng tú tài mà thi luật đạt kết quả)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X