• Danh từ giống cái

  Sự miễn trách nhiệm, sự miễn nợ
  (luật học, pháp lý) sự miễn tội, sự gỡ tội
  Témoin à décharge
  người chứng gỡ tội
  Sự bắn; sự bắn đồng loạt; phát bắn, phát đạn
  Décharge d'artillerie
  pháp bắn đồng loạt
  Recevoir une décharge
  bị một phát đạn
  (điện học) sự phóng điện
  Décharge en aigrette/en brosse
  sự phóng điện nhiều tia (nhiều nhánh)
  Décharge en arc
  sự phóng điện hồ quang
  Décharge à froid
  sự phóng điện từ catôt
  Décharge en lueur
  sự phóng điện êm
  Décharge spontanée
  sự phóng điện tự phát
  Décharge superficielle
  sự phóng điện bề mặt
  Décharge avancée
  sự phóng điện sớm
  Décharge séparée/décharge intermittente [[]]
  sự phóng điện không liên tục
  (ngành in) giấy thấm mực thừa
  (xây dựng) sự giảm tải
  (từ cũ, nghĩa cũ) sự dỡ hàng
  décharge publique
  nơi đổ rác
  tuyau de décharge
  (kỹ thuật) ống tháo nước

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X