• Danh từ giống cái

  Sự thiếu
  Une carence de la votonté
  sự thiếu ý chí
  Carence alimentaire
  sự thiếu ăn
  Maladie par carence
  bệnh do thiếu dinh dưỡng
  Sự thiếu trách nhiệm; sự bất lực
  La carence d'un gouvernement
  sự bất lực của một chính phủ
  Phản nghĩa Solvabilité. Action, présence

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X