• Danh từ giống cái

  Cá chép, cá gáy
  bailler comme une carpe
  ngáp ngắn ngáp dài
  ignorant comme une carpe
  dốt như bò
  muet comme une carpe
  câm như hến
  s'ennuyer comme une carpe
  buồn như chấu cắn
  Danh từ giống đực
  (giải phẫu) khối xương cổ tay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X