• Tính từ

  Dốt nát
  Un homme ignorant
  một người dốt nát
  Không biết, không hiểu biết
  Ignorant de la vie
  không hiểu biết cuộc sống
  Phản nghĩa Averti, cultivé, instruit, savant
  Danh từ
  Người dốt nát
  Người không biết, người không hiểu biết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X