• Tính từ

  Câm
  Homme muet
  người câm
  Voyelle muette
  (ngôn ngữ học) nguyên âm câm
  Lặng đi, không nói lên lời
  Être muet de terreur
  lặng đi vì khiếp sợ
  Im lặng, lặng lẽ
  Rester muet
  đứng im lặng
  Ville muette
  thành phố lặng lẽ
  Thầm lặng, âm thầm
  Douleur muette
  nỗi đau âm thầm
  Phản nghĩa Bavard, parlant
  muet comme une carpe carpe
  carpe
  Danh từ giống đực
  Người câm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X